Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης

Εντοπίζω τις μεγαλύτερες χερσονήσους της Ευρώπης 

(Για να μεταβείς στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα και έπειτα πάτησε start για να αρχίσει το παιχνίδι.) 
 

 Εντοπίζω τα μεγαλύτερα  νησιά της Ευρώπης

 (Για να μεταβείς στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα και έπειτα πάτησε start για να αρχίσει το παιχνίδι.)

 Εντοπίζω τις Βαλκανικές χώρες

 (Για να μεταβείς στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα και έπειτα πάτησε start για να αρχίσει το παιχνίδι.)