ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Στ΄ και με αφορμή την Ενότητα Ατυχήματα, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ερωτηματολόγιο με θέμα έρευνας "Τα παιδικά ατυχήματα", εμπνεόμενοι από την άσκηση 4 σελίδα 75 του βιβλίου του μαθητή. 
Η έρευνα έγινε στους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης και το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από τους μαθητές της Στ΄ τάξης. 
Παρακάτω υπάρχουν τα αποτελέσματα της έρευνας με στατιστικούς πίνακες καθώς και το ερωτηματολόγιο που φτιάξαμε.