Η Μικρασιατική Εκστρατεία Και η Καταστροφή

Εργασία του μαθητή Γ. Σπανού στο μάθημα της Ιστορίας.
Σχολικό έτος 2014 – 2015
2ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου