Αυστραλία - Εργασία Μαθητριών


Αυστραλία Εργασία μαθητριών της Στ΄τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρύστου
Κωνσταντίνα Παπασταματίου
Γκέρτα Φρόκου
Στέλλα Μπέκα