Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή