Ταινία μικρού μήκους για την ενδοσχολική βία

Στο πλαίσιο της φετινής Πανελλήνιας ημέρας κατά της βίας στο σχολείο, οι μαθητές της Στ΄ τάξης δημιούργησαν μια ταινία μικρού μήκους για την ενδοσχολική βία.