Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης


Εντοπίζω τα μεγαλύτερα βουνά της Ευρώπης
 
(Για να μεταβείς στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα και έπειτα πάτησε start για να αρχίσει το παιχνίδι.)


Εντοπίζω τα μεγαλύτερα ποτάμια και λίμνες της Ευρώπης
Για να μεταβείς στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα και έπειτα πάτησε start για να αρχίσει το παιχνίδι.)

 Εντοπίζω τις μεγαλύτερες πεδιάδες της Ευρώπης
 
Για να μεταβείς στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα και έπειτα πάτησε start για να αρχίσει το παιχνίδι.)